Evidence Statements

Een evidence statement (ES) geeft antwoord op enkelvoudige en afgebakende vragen die voortkomen uit een knelpuntenanalyse in de fysiotherapeutische praktijk.

Ze zijn ontwikkeld door een Specialistenvereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), die daarmee haar ‘body of knowledge’ uitdraagt en toegankelijk maakt voor de algemeen fysiotherapeut.

Bewijsvoering en consensus die tot de formulering van de aanbevelingen hebben geleid, zijn opgenomen in een uitgebreid notenapparaat. De bijbehorende ‘Flowchart’ ondersteunt op eenvoudige wijze het methodisch handelen en de daarin te nemen beslissingen.

Klinimetrie

Onder andere in samenwerking met Zuyd Hogeschool in Heerlen heeft het KNGF een database opgericht waarin alle klinimetrie (vragenlijsten/meetinstrumenten) staat beschreven. Deze database is te raadplegen via www.meetinstrumentenzorg.nl.

Actueel

In de Evidence Statement Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie is het begrip dynamische valgus verduidelijkt.