Aanbevelingen KNGF-richtlijn Parkinson

Diagnostisch proces

 

Rode vlaggen

1 De werkgroep beveelt aan om te screenen op de in de richtlijn van Parkinson beschreven rode vlaggen bij een patiënt met de ziekte van Parkinson die zich aanmeldt via DTF.

 

Intakevragenlijst

2 De werkgroep beveelt aan om vóór of tijdens de anamnese gebruik te maken van de Intakevragenlijst.

 

Valrisico

3 Wanneer de inschatting is dat het risico op vallen is verhoogd, beveelt de werkgroep aan om te overwegen het valrisico te inventariseren middels het valpredictiemodel.

 

Meetinstrumenten

4 De werkgroep concludeert dat zowel de aanbevolen als de optionele meetinstrumenten kunnen worden gebruikt, als hiertoe op grond van de anamnese aanleiding toe bestaat.

 

Therapeutisch proces

 

Fysiotherapeutische modaliteiten

5 De werkgroep beveelt aan om bij een patiënt met de ziekte van Parkinson, afhankelijk van het stadium van de ziekte, functietraining, vaardigheidstraining en/of strategietraining toe te passen conform werkkaart 3.

 

Interventies

6 Om te komen tot een passend type interventie vallend onder een van deze modaliteiten wordt aanbevolen gebruik te maken van werkkaart 4.