Richtlijnen raadplegen

Aan de linkerzijde van de website ziet u een overzicht van de beschikbare richtlijnen. Klik op een richtlijnnaam om alle beschikbare gegevens over deze richtlijn te raadplegen. Zodra u de keuze voor een richtlijn heeft gemaakt, kunt u snel door de richtlijn navigeren door in de linkerkolom op de verschillende onderwerpen te klikken.

Klinimetrie

Onder andere in samenwerking met Zuyd Hogeschool in Heerlen heeft het KNGF een database opgericht waarin alle klinimetrie (vragenlijsten/meetinstrumenten) staat beschreven. Deze database is te raadplegen via www.meetinstrumentenzorg.nl.

PDF's en pop-ups

Sommige browsers of virusprogramma's blokkeren uw pdf-downloads. Houdt in dat geval de shifttoets ingedrukt terwijl u klikt, zodat uw browser wel de directe download van pdf's toestaat. Als uw browser pop-ups blokkeert, pas dan uw anti-pop-upinstellingen aan.

Actueel*

* Klik hier voor de actualiteit van de Evidence statements.

Aanbeveling 135 'Geheugenstrategietraining' van de richtlijn Beroerte is gecorrigeerd. Zie de downloadpagina (dd. 23 maart 2016).

De niet meer van toepassing zijnde richtijn Fysiotherapeutische verslaglegging 2011 is nog beschikbaar voor audits en andere doeleinden bij de downloads van de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 (dd 29 januari 2016).

Aan de richtlijn Beroerte is een rectificatie inzake motorische leerprincipes toegevoegd (dd 9 december 2015).

De e-learning ter ondersteuning van de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 is beschikbaar (dd 30 november 2015).

De nieuwe standaard beweeginterventie Kwetsbare ouderen is gepubliceerd op 9 november 2015.

De 'KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016' is gepubliceerd op 1 oktober 2015. Met ingang van 1 januari 2016 vervangt deze richtlijn de 'KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging 2011'. De richtlijn is m.i.v. 30 oktober ook als pdf te downloaden.

De richtlijn 'Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden' is gepubliceerd op 28 mei 2014. Met de publicatie van deze richtlijn vervalt de richtlijn 'Claudicatio intermittens'

De update 2014 van de richtlijn 'Beroerte' is gepubliceerd op 1 mei 2014. De Engelse versie is in juli 2014 gepubliceerd.

De richtlijn 'Manuele therapie bij Lage-rugpijn' 2006 is opgenomen in de richtlijn 'Lage rugpijn' 2013 en is daarmee komen te vervallen.

De richtlijn 'Astma bij kinderen' 2005 is gedateerd. Het KNGF heeft besloten voor deze aandoening geen eigen richtlijn meer te publiceren.