Richtlijnen raadplegen

Aan de linkerzijde van de website ziet u een overzicht van de beschikbare richtlijnen. Klik op een richtlijnnaam om alle beschikbare gegevens over deze richtlijn te raadplegen. Zodra u de keuze voor een richtlijn heeft gemaakt, kunt u snel door de richtlijn navigeren door in de linkerkolom op de verschillende onderwerpen te klikken.

PDF's en pop-ups

Sommige browsers of virusprogramma's blokkeren uw pdf-downloads. Houdt in dat geval de shifttoets ingedrukt terwijl u klikt, zodat uw browser wel de directe download van pdf's toestaat. Als uw browser pop-ups blokkeert, pas dan uw anti-pop-upinstellingen aan.

Actueel

De richtlijn 'Astma bij kinderen' 2005 is gedateerd. Het KNGF heeft besloten voor deze aandoening geen eigen richtlijn meer te publiceren.

De richtlijn 'Manuele therapie bij Lage-rugpijn' 2006 is opgenomen in de richtlijn 'Lage rugpijn' 2013 en is daarmee komen te vervallen.

De update 2014 van de richtlijn 'Beroerte' is gepubliceerd op 1 mei 2014. De Engelse versie zal in juli 2014 worden gepubliceerd.

De richtlijn 'Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden' is gepubliceerd op 28 mei 2014. Met de publicatie van deze richtlijn vervalt de richtlijn 'Claudicatio intermittens'.